Moje warsztaty to praktyczna praca nad seksualnością w grupie. Umożliwiająca poszerzenie wiedzy i umiejętności, a także wymianę doświadczeń i ćwiczenie rozmów o intymności. W bezpiecznej, nie oceniającej atmosferze.

W najbliższym czasie możesz wziąć udział w następujących warsztatach: