Zapraszam Was na konsultację lub do podjęcia wspólnej pracy jeśli:

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, używając również wielu technik z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR) oraz podejścia i technik coachingowych.

Oznacza to, że zaglądamy w przeszłość, ale dużo bardziej skupiamy się na tym, co „tu i teraz" i podróżujemy w przyszłość. W stronę Waszych celów. Opierając się na mocnych stronach i zasobach. Dużą uwagę przywiązujemy do tego w jaki sposób interpretujecie sytuacje ze swojego życia, jakie macie przekonania i jak one mogą wpływać na Wasze działania i Waszą relację.

Bardzo ważne jest dla mnie tworzenie dla Was bezpiecznej przestrzeni do wyrażania myśli, emocji i pragnień. A także dbanie o to, żeby każda ze stron miała swój głos.

Zwykle od 1 do 3 pierwszych sesji poświęcamy na wstępne konsultacje. Oznacza to, że zbieramy wywiad na temat Waszej sytuacji i historii. Ponadto ustalamy cele oraz przybliżone ramy czasowe wspólnej pracy.

W trakcie procesu nastawiamy się na poszukiwanie praktycznych rozwiązań. Zastanawiamy się także, jak możesz pracować nad tematem pomiędzy sesjami. Często będę sugerować zadania domowe (samoobserwację, ćwiczenia praktyczne czy zapoznanie z dodatkowymi materiałami).

Jeśli po tym opisie czujecie, że chcecie spróbować wspólnej pracy zapraszam Was na darmową sesję wstępną.